Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Socjologia Socjologia - Licencjackie stacjonarne Socjologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Program studiów kierowany jest głównie do studentów mających aspiracje i predyspozycje zgłębiania nauki o społeczeństwie, jego strukturze, prawach rozwoju życia i współżycia grup społecznych w wymiarze indywidualnym, regionalnym, narodowym i globalnym.


Absolwenci studiów licencjackich z zakresu socjologii będą w pełni przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach, gdzie wiedza o społeczeństwie i mechanizmach nim rządzących jest istotnym warunkiem zatrudnienia.


Absolwenci posiądą wiedzę socjologiczną pogłębioną i wszechstronną, którą będą mogli wykorzystać wykonując samodzielnie zawód socjologa na wielu stanowiskach pracy. Mogą podejmować prace badawcze i analityczne o charakterze naukowym oraz na potrzeby instytucji związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa jak: instytucje administracyjne na wszystkich szczeblach, zespoły lokalne, regionalne itp.
Główny trzon kadry naukowej kierunku Socjologia wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego.