Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia Ekonomia - Licencjackie stacjonarne Ekonomia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Studia ekonomiczne w WSHE w Zamościu rzetelnie przygotowują do wykonywania pracy we wszystkich instytucjach i organizacjach gospodarczych na stanowiskach kierowniczych oraz w administracji samorządowej i centralnej.


Plan studiów na wydziale ekonomii został opracowany w taki sposób aby student po trzech latach nauki i obronionej pracy dyplomowej mógł bez problemów i uzupełniania różnic programowych kontynuować naukę na dwuletnich studiach uzupełniających magisterskich na poziomie akademickim.


Studiując ekonomię w naszej Uczelni student otrzymuje rzetelną dawkę wiedzy. Świadczą o tym choćby godziny, które spędzi On w dobrze wyposażonych salach wykładowych, laboratoriach językowych czy komputerowych.