Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Administracja - Licencjackie stacjonarne Administracja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Studia administracyjne przygotowują do pracy w administracji rządowej, gospodarczej i samorządowej. Podczas nauki studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej oraz problematykę związaną ze sferą działalności administracji publicznej.


Wykładowcy WSHE w Zamościu to wybitni specjaliści z dziedziny prawa i administracji, posiadający nie tylko teoretyczne ale również praktyczne doświadczenie. Gwarantuje to solidność oraz wysoką jakość kształcenia.